• Flahults Ungdomsgård
    Perfekt för din konfirmandgrupp

Platsen för goda upplevelser

Oavsett om det handlar om en konferens, ett barnläger eller en fest är det är vår målsättning att få vara en plats för goda upplevelser. Det kan ske på någon av de tre kurs- och lägergårdar som vi driver eller i någon av de omkring 50 församlingar som finns i vår region, Småland och Blekinge. Vi vill vara en resurs för dig och ditt sammanhang oavsett om det är ett företag, en församling eller annan grupp. Välkommen att höra av dig, vem du än är eller hur ditt behov än ser ut.