Församlingar inom KSSB

Inom KSSB finns 51 församlingar i Småland, Blekinge, södra Östergötland och Östra Västergötland. Totalt med ca 6.500 medlemmar. Om inget annat anges är församlingen ansluten till EFK, Evangeliska Frikyrkan.

Östergötlands län

  • Asby, Ekparkskyrkans församling (EFK/E) – www.ekparkskyrkan.se
  • Rydsnäs Frikyrkoförsamling (EFK/E)

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Blekinge län

  • Lyckeby Frikyrkoförsamling
  • Sturkö Baptistförsamling
  • Tvistens Frikyrkoförsamling – www.tvistensmissionshus.se
  • Ulvasjömåla Baptistförsamling
  • Vermanshult, Elimförsamlingen

test