Om oss

Församlingar tillsammans
Kristen Samverkan Småland-Blekinge (KSSB) är en av åtta regioner inom det kristna samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). KSSB är ett uttryck för församlingarnas gemensamma arbete och vision för vår region. KSSB har som vision att uppmuntra och utrusta församlingar och enskilda till tjänst i Guds rike.

Fakta om KSSB
Kristen Samverkan Småland-Blekinge (KSSB) är en av åtta regioner inom det kristna samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), en rikstäckande missionsrörelse med mer än 30 000 medlemmar i ca 300 församlingar.
KSSB består av 52 församlingar i Småland, Blekinge, södra Östergötland och östra Västergötland med sammantaget ca 6 500 medlemmar.
KSSB bildades den 24 oktober 1998 då Kronobergsmissionen (1926) och Smålands evangelistmission (1922) förenades.
KSSB har sin bas på Ralingsåsgården, strax utanför Aneby på Småländska Höglandet.
Verksamheten är beroende av gåvogivare, var med och bidra du också!

Kyrkor och församlingar inom KSSB
Inom KSSB finns 51 församlingar i Småland, Blekinge, södra Östergötland och Östra Västergötland. Totalt med ca 6.500 medlemmar. Om inget annat anges är församlingen ansluten till EFK, Evangeliska Frikyrkan.

Klicka hör för en lista över alla församlingarna

KSSB UNG
Är en fristående barn- och ungdomsorganisation med verksamhet i Småland, Blekinge och delar av Östergötlands län. KSSB UNG anordnar främst läger och ledarutbildningar mestadels på Ralingsåsgården, Flahults ungdomsgård och Kustgården Senoren.

Besök KSSB UNG’s egna hemsida, www.kssb-ung.se, för lägerinformation och anmälan.


test