Behandling av personuppgifter på KSSB

För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi på Kristen Samverkan Småland Blekinge (KSSB)
behandla personuppgifter. Detta sker på lite olika sätt beroende på vilken typ av uppgift det handlar
om.

Deltagare i evenemang

KSSB sparar nödvändiga kontaktuppgifter till personer som deltar i något av våra evenemang för att
kunna administrera deltagaravgifter, kost och logi-frågor, gruppindelning och liknande. Uppgifter om
deltagare delas normalt sett mellan samtliga medarrangörer. Som deltagare kan man bli kontaktad
upp till två år efter avslutat evenemang för information om liknande kommande satsningar. De
uppgifter som sparas är namn, adress, telefon, mail, samt övriga uppgifter som behövs för det
enskilda arrangemanget.

Nyhetsbrev

Gåvogivare som uppger kontaktinformation får regelbundet nyhetsbrev för att kunna få inblick i och
följa vad gåvorna går till. Detta gäller gåvogivare både till Nagaland och Bärarlaget. De uppgifter som
sparas är mail, adress, telefonnummer samt gåvohistorik.

Prenumeranter

Som prenumerant på tidningen Spegling sparas dina adress uppgifter så länge du väljer att fortsätta
prenumerera på tidningen.

Campare/gäst

Som gäst på någon av våra gårdar (Kustgården Senoren, Flahults Ungdomsgård, Ralingsåsgården)
sparar vi nödvändiga personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mailadress) för att kunna göra
en bokning samt fakturering.

Kommittéer

Är du invald in någon av KSSB kommittéer, styrelse eller utskott sparas dina kontaktuppgifter såsom
namn, adress, telefon och mail tills du lämnar ditt uppdrag. Ditt namn finns dock fortfarande med i
historiska dokument såsom årsberättelse mm.

Plockas bort från vårt register

Personer som vill bli borttagna ur våra register kan när som helst (efter avslutat engagemang) höra
av sig för att bli borttagna till:

Kristen Samverkan Småland Bleking
Ralingsåsgården
578 91 Aneby
0380-418 90


test