Vad gör KSSB?

KSSB arbetar framför allt med:
Att ge stöd till församlingar i regionen genom bl a församlingsbesök och samordna församlingars arbete såsom gemensamt internationellt missionsarbete.

Att skapa mötesplatser genom att arrangera konferenser, läger, bibelskolor, kurser och andra event. Att driva läger och konferensgårdar (Ralingsågården, Kustgården Senoren samt Flahults ungdomsgård) som en service till privatpersoner, församlingar, företag, kommuner, etc. Kort och gott platser för goda upplevelser!

 

Team Med Uppdrag
Vi driver och är huvudman för Team med uppdrag (TMU) sedan 1982.

team_med_uppdrag_logo

TMU har är en kristen ungdomsorganisation som skickar ut team både i Sverige och utomlands. Nästan lika länge har man drivit en bibelskola kallad Livskraft på Ralingsåsgården. Team Med Uppdrag har alltid haft en allkristen prägel, där mångfalden av ungdomar från olika sammanhang varit en stor tillgång.

Läs mer om Team Med Uppdrag, deras bibelskola Livskraft, kamratstödjarkurs och övriga arbete på www.tmu.org.


test