Vad gör KSSB?

KSSB arbetar framför allt med:
Att ge stöd till församlingar i regionen genom bl a medarbetardagar och församlingsbesök.
Att skapa mötesplatser genom att arrangera konferenser, läger, bibelskolor, kurser och andra event.
Att driva läger och konferensgårdar (Ralingsågården, Kustgården Senoren samt Flahults ungdomsgård) som en service till församlingar, privatpersoner, företag etc.

Kort och gott platser för goda upplevelser!

Team Med Uppdrag
KSSB driver och är huvudman för Team med uppdrag (TMU) sedan 1982.

TMU är en kristen ungdomsorganisation som arrangerar olika konferenser samt skickar ut team i Sverige.

TMU driver en bibelskola, Livskraft, på Ralingsåsgården.

TMU har alltid haft en allkristen prägel, där mångfalden av ungdomar från olika sammanhang varit en stor tillgång.

Läs mer om Team Med Uppdrag, deras bibelskola Livskraft, teamkurser och övriga arbete på www.tmu.org.


test